Παιδιά και Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα τελευταία χρόνια πολλές έρευνες έχουν εστιαστεί στις μαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Αυτές φαίνεται να απασχολούν ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Την τελευταία εικοσαετία δε, το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών εστιάζεται συχνά στις δυσκολίες μάθησης που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συχνά αυτές παρατηρούνται όταν τα παιδιά εισέρχονται σε κάποια βαθμίδα τυπικής μάθησης, δηλαδή στο σχολείο. Συνήθως κάποιος εκπαιδευτικός εντοπίζει κάποιου είδους συμπτωματολογία κι επικοινωνεί με τους γονείς. Το πιο πιθανό είναι να συμβεί αυτό στο νηπιαγωγείο ή και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια νευρολογική διαταραχή η οποία πλήττει μία ή και περισσότερες από τις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατανόηση ή τη χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή, και μπορεί να εκδηλωθεί σαν αδυναμία του παιδιού στο να ακούει, να σκέφτεται, να μιλάει, να γράφει, να προφέρει τις λέξεις, ή να εκτελεί μαθηματικούς υπολογισμούς. Σημαντικό είναι να τονιστεί πως στις μαθησιακές δυσκολίες δεν συγκαταλέγονται τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν παιδιά με αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική υστέρηση ή λόγω δύσκολων κοινωνικό-οικονομικών συγκυριών.

Τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών διακρίνονται σε τρεις αδρές κατηγορίες:

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στην Ανάγνωση

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στη Γραπτή Έκφραση

• Ειδική μαθησιακή δυσκολία στα Μαθηματικά

Η συμπτωματολογία που παρουσιάζουν τα παιδιά ανάλογα με τη δυσκολία ποικίλλει και κάποιες από αυτές αλληλεπικαλύπτονται. Πέρα όμως από τη συμπτωματολογία της διαταραχής, τα παιδιά αυτά συχνά παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα άγχους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή κοινωνικότητα. Η ψυχοσυναισθηματική κατάσταση των παιδιών αυτών δείχνει να επηρεάζεται έμμεσα από τις μαθησιακές τους δυσκολίες.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι το άλφα και το ωμέγα στη καλύτερη εξέλιξη των παιδιών αυτών. Μια ψυχολογική εξέταση σε βάθος (νοημοσύνη, μνήμη, μαθησιακό προφίλ, συναίσθημα) σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες εντοπίζει τη συγκεκριμένη φύση, το βάθος και την έκταση του προβλήματος.

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις μαθησιακές δυσκολίες αλλά και την πρώιμη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας. Οι γονείς, θα πρέπει να στέκονται αρωγοί στις προσπάθειες των ειδικών τόσο για τη διατήρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όσο και για τον εμπλουτισμό τους. Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη λέξη «συνεργασία» με απώτερο στόχο την ολόπλευρη άνθιση του παιδιού σε όλους τους τομείς.